Robertsforsgalan 2019.05.03

Sök din dröm

Nominera dina hjältar

Årets Eldsjäl

Syfte
Priset syftar till att uppmärksamma ideella insatser inom alla områden i Robertsfors kommun.

Årets Eldsjäl

Priset till årets Eldsjäl utdelas till person/er som ideellt bidragit till utveckling av  t ex. kultur- och idrottslivet i Robertsfors kommun och/eller som bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar/organisationer.

Nominerade
De nominerade ska vara bosatta, vara verksamma eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priser utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Nominera
Förslag till pristagare ska vara Robertsfors kommun tillhanda senast den 22 mars 2019 kl.13.00. En motivering om högst 10 rader ska lämnas. Nominerar gör du enklast via vår hemsida, du hittar nomineringsformuläret här nedanför.

Beslut av jury
Juryn består av representanter från Näringsliv, föreningar och Robertsfors kommun.  Vinnaren offentliggörs på Robertsforsgalan 3/5.

Årets Förening

Syfte
Priset syftar till att uppmärksamma en förening som på ett tydligt sätt arbetat med ett brett samhällsengagemang.

Årets Förening

Delas ut till en förening som bidragit till att utöka Robertsfors kommuns attraktivitet och skapat ett mervärde för boende och besökare med sitt samhällsengagemang.

Nominerade
Föreningen är verksam i Robertsfors kommun.

Nominera
Förslag till pristagare ska vara Robertsfors kommun tillhanda senast den 22 mars 2019 kl.13.00. En motivering om högst 10 rader ska lämnas. Nominerar gör du enklast via vår hemsida, du hittar nomineringsformuläret här nedanför.

Beslut av jury
Juryn består av representanter från Näringsliv, föreningar och Robertsfors kommun.  Vinnaren offentliggörs på Robertsforsgalan 3/5.

Årets ungdomsledarstipendie

Syfte
Priset syftar till att uttrycka Robertsfors kommuns uppskattning för godkänd ledargärning inom idrottsrörelsen eller annan ungdomsverksamhet.

Årets ungdomsledarstipendie

Stipendiet som utdelas är på 3 000kr.

Nominerade
Stipendiet är öppet för alla utan åldersgräns. Antal år som ledare ska ligga till grund för uttagning av stipendiater.

Nominera
Förslag till pristagare ska vara Robertsfors kommun tillhanda senast den 22 mars 2019 kl.13.00. En motivering om högst 10 rader ska lämnas. Nominerar gör du enklast via vår hemsida, du hittar nomineringsformuläret här nedanför.

Beslut av jury
Beslut om vem som blir stipendiat tas i kommunstyrelsen.  Vinnaren offentliggörs på Robertsforsgalan 3/5.

Hederstipendium inom kulturområdet

Syfte

Stipendiet är avsett "för välförtjänta kulturarbetare med dokumenterade insatser". Den eller de som nomineras skall vara mantalsskrivna i kommunen eller ha anknytning till kommunen

Hedersstipendiet

Hedersstipendiet söks inte utan kommunstyrelsen beslutar om stipendiat på förslag från allmänheten, föreningar eller organisationer.

När ska ansökan vara inne
Förslag till pristagare ska vara Robertsfors kommun tillhanda senast den 22 mars 2019 kl.13.00. En motivering om högst 10 rader ska lämnas. Nominerar gör du enklast via vår hemsida, du hittar nomineringsformuläret här nedanför.

Beslut av jury
Beslut om vem som blir stipendiat tas i kommunstyrelsen.  Vinnaren offentliggörs på Robertsforsgalan 3/5.

Målinriktat kulturstipendium

Syfte

Det målinriktade kulturstipendiet ges för utbildningsändamål eller genomförande av projekt inom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk och hembygdsverksamhet.

Målinriktat kulturstipendium

Stipendiet som utdelas är på 10 000 kronor. Personer som är mantalsskrivna i eller har anknytning till kommunen samt grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma i kommunen, är berättigade att söka.

När ska ansökan vara inne
Förslag till pristagare ska vara Robertsfors kommun tillhanda senast den 22 mars 2019 kl.13.00. En motivering om högst 10 rader ska lämnas. Nominerar gör du enklast via vår hemsida, du hittar nomineringsformuläret här nedanför.

Beslut av jury
Beslut om vem som blir stipendiat tas i kommunstyrelsen. Vinnaren offentliggörs på Robertsforsgalan 3/5.

Ungdomsstipendium

Syfte

Priset syftar till att uppmärksamma ungdom eller grupp av ungdomar som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt – gett kommunen god PR.

Årets Ungdomsstipendium

Stipendiet som utdelas är på 10 000 kronor.

Nominerade
De nominerade ska vara bosatta i kommunen.

Nominera
Förslag till pristagare ska vara Robertsfors Kommun tillhanda senast den 22 mars 2019 kl.13.00. En motivering om högst 10 rader ska lämnas. Nominerar gör du enklast via vår hemsida, du hittar nomineringsformuläret här nedanför.

Beslut av jury
Beslut om vem som blir stipendiat tas i kommunstyrelsen.  Vinnaren offentliggörs på Robertsforsgalan 3/5.

Nominera till

Årets Eldsjäl

Utmärkelser 2018

2018 arrangerades Robertsforsgalan för andra gången. Följande utmärkelser delades ut:

Årets förening: Robertsfors MS

Årets Eldsjäl: Inge Lindström

Årets Brukspatron: Edgården

Hedersstipendium för kulturinsatser: Ingemar Öhgren

Målinriktat Kulturstipendium: Ebba Gradin, Peter Israelsson, Gustav Larsson

Årets ungdomsstipendium: Amanda Strömberg & Isabell Olofsson

Årets Ungdomsledarstipendium: Sara-Mi Liljeholm (Bygdeå GIF)

Lions ungdomsutmärkelse: Magnus Figaro

Mellanbygdens Pris: Mimmi-Norgren Hansson

Om galan

Samhällsgalan som arrangerades för första gången år 2017 är svaret på en motion som skrevs under 2015. Galans syfte är att sätta fokus, lyfta och visa alla de goda krafter som finns;  Näringslivet, Kulturen, De ideella krafterna, Föreningarna, Eldsjälar samt Prestationer som genomförts under det gångna året. Därför den kallas samhällsgalan! Målet är att galan ska bli återkommande. Idag arbetar sektor Tillväxt med galan i samverkan med Lions, Köpmännen i Ånäset och Robertsfors och representanter från Näringslivet. Förutom att nominera till Ungdomstipendium och söka det Målinriktade Kulturstipendiumet kan du på den här sidan också nominera till två nya priser: Årets förening och Årets eldsjäl. Två priser som känns självklara i en tid då de ideella krafterna i ett samhälle blir allt viktigare. Ta chansen att rösta och nominera din hjälte och den förening du tycker utfört stordåd under det gångna året.

Kontakt

Robertsforsgalan arrangeras i samverkan mellan representanter från näringsliv, föreningar och Robertsfors kommun. Kontaktperson för galan är Robertsfors kommuns koncernstrateg Magnus Hansson. Magnus når ni lättast via e-mail på mah@robertsfors.se eller telefon 0934-141 12.

Sök Din Dröm
Nominera Dina Hjältar
Det här är
Robertsfors Samhällsgala